Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Bohaterów Westerplatte
Status prawny

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Bohaterów Westerplatte w Kaliszu jest jednostką organizacyjną prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

Organem prowadzącym szkołę jest  Urząd Miejski w Kaliszu.

Nadzór pedagogiczny sprawuje  Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.

 

Szkoła działa na podstawie ustawy   z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572  z  późn. zm.) oraz na podstawie ustawy z dnia

26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela  (Dz.U. z 1982 r. nr 3 poz. 19 z późn. zm.)

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 1124
Wprowadzony przez: Agata Magdzicka - Banach
Data opublikowania: 2015-02-16 12:08:37
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2015-02-16 12:11:56 Agata Magdzicka - Banach
2015-02-16 12:09:36 Agata Magdzicka - Banach Publikacja artykułu