Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Bohaterów Westerplatte

.

Szukaj w tym dziale:

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Bohaterów Westerplatte w Kaliszu jest jednostką organizacyjną prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

Organem prowadzącym szkołę jest  Urząd Miejski w Kaliszu.

Nadzór pedagogiczny sprawuje  Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.

 

Szkoła działa na podstawie ustawy   z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572  z  późn. zm.) oraz na podstawie ustawy z dnia

26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela  (Dz.U. z 1982 r. nr 3 poz. 19 z późn. zm.)

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8
im. Bohaterów Westerplatte

ul. Serbinowska 22a
62-800 Kalisz
tel. 62 764 68 93
kom. 502 025 052


http://www.sp8.kalisz.pl
e-mail: sp8@um.kalisz.pl