Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Bohaterów Westerplatte
Szukaj w tym dziale:

Deklaracja o dostępności

 

Strona internetowa Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bohaterów Westerplatte w Kaliszu spełniają wytyczne techniczne związane z dostępnością w zakresie standardu WCAG 2.0 /Wersja 2.7.6 WCAG 2.0 AA (23.07.2018)/

Poniżej zamieszczamy listę najważniejszych wykorzystanych dobrych praktyk.

Dobre praktyki

 

    Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury powinni swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab. Aktywny element powinien być wyraźnie zaznaczony i przemieszczać się po stronie w logicznej kolejności. To pozwala na wygodną obsługę serwisu np.: użytkownikom niepełnosprawnym ruchowo czy w osobom niedowidzącym.

    Wszystkie elementy serwisu, których zachowanie zostało określone za pomocą skryptów JavaScript powinny być dostępne także z klawiatury.

    Nawigacja (menu) powinna być spójna, logiczna i niezmienna w obrębie serwisu.

    Nazwy wszystkich linków powinny być jednoznaczne i zrozumiałe, także poza kontekstem.

    Linki prowadzące do stron otwierających się w nowym oknie powinny zawierać ostrzeżenia w treści linku.

    Teksty opublikowane w serwisie powinny być przygotowane w czytelny sposób – podzielone na paragrafy, listy i inne sekcje. Teksty powinny być wyrównane tylko do lewej strony. Treści artykułów powinny być uzupełnione o nagłówki, aby osoby niewidome mogły sprawnie przejść do interesującej ich części.

    Tabele z danymi muszą posiadać nagłówki. To spowoduje ich poprawne odczytanie przez czytniki ekranu osób niewidomych.

    Udostępnione w serwisie formularze, posiadają etykiety przypisane do odpowiednich pól formularza wyjaśniające rolę pola oraz rodzaj danych jakie użytkownik ma wpisać do danego pola. Formularze powinny posiadać etykiety przypisane do odpowiednich pól formularza wyjaśniając rolę pola oraz rodzaj danych jakie użytkownik może wpisać do danego pola.

    W serwisie zaleca się stosowanie możliwości pominięcia linków, czyli przejścia bezpośrednio do właściwej części na stronie. Jest to szczególnie ważne dla osób niewidomych oraz osób posługujących się wyłącznie klawiaturą.

    Wszystkie strony opublikowane w serwisie muszą mieć unikalne tytuły, które informują o treści podstrony na której znajduje się użytkownik.

    Kontrast tekstu do tła musi mieć stosunek co najmniej 4,5 do 1 a najlepiej jeśli nie jest mniejszy niż 7 do 1. Dzięki temu, wszystkie informacje umieszczone na stronie są czytelne także dla osób słabowidzących.

    Redakcja serwisu dba o zrozumiałość zamieszczanych treści oraz formatowane zgodnie z wytycznymi poprawiającymi dostępność.

    Zdjęcia i grafiki powinny mieć alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych.

    Strona powiększona do co najmniej 200% nie może tracić opublikowanych na niej treści.

    Po wyłączeniu języka opisującego formę prezentacji strony (CSS), serwis powinien być nadal dostępny i czytelny.

 

Dokumenty w alfabecie Braille’a

- NIE UMIESZCZONE NA STRONIE BIP

Część artykułów w ramach serwisu zawiera załączniki dostarczone z zewnątrz. Mogą być one niedostępne dla czytników ekranu, z których korzystają osoby niewidome. Niestety plików tych nie możemy już zamienić. W sytuacji zainteresowania danym plikiem prosimy kontakt pod adresem redakcja@pfron.org.pl. Postaramy się udostępnić potrzebną treść. Dokumenty opublikowane w formacie PDF przed wejściem przepisów prawnych o dostępności W nowych dokumentach PDF publikowanych w serwisie dokładamy staranności aby były tworzone zgodnie z zaleceniami dostępności. Między innymi posiadają logiczną strukturę nagłówkową, tabele posiadają nagłówki, elementy graficzne posiadają opisy alternatywne.

Przydatne linki

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi publikacjami oraz serwisami poświęconymi tematyce dostępności stron internetowych.

    Tłumaczenie na język polski dokumentu WCAG 2.0

    Podręcznik na temat dostępności serwisów internetowych, przygotowany przez PFRON i Fundację Integracja

    Podręcznik na temat dostępności serwisów internetowych, przygotowany przez Fundację Widzialni

    Polska Akademia Dostępności

    WCAG 2.0 w skrócie – 25 najważniejszych zasad

    Publikacje na temat dostępności na stronie informaton.pl

    Projekt „Wsparcie osób niepełnosprawnych w swobodnym dostępie do informacji i usług zamieszczonych w Internecie ” realizowany przez PFRON i Fundację Integracja

Kontakt:

Uwagi dotyczące dostępności strony internetowej PFRON możesz zgłosić na adres e-mail: redakcja@pfron.org.pl

Podstawa prawna:

Dostępność stron internetowych reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów „Krajowe Ramy Interoperacyjności” z dnia 12 kwietnia 2012r.

Rozporządzenie określa, że wszystkie serwisy publiczne muszą spełniać wytyczne WCAG 2.0 na poziomie średnim (AA).