Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Bohaterów Westerplatte
Szukaj w tym dziale:

Spooby załatwiania spraw w Szkole Podstawowej nr 8 w Kaliszu:

  • sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów,

  • korespondencję można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową,

  • sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego,

  • sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.