Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Bohaterów Westerplatte

.

Szukaj w tym dziale:

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 4 września 2017 r.

2

Zimowa przerwa świąteczna

 23 - 31 grudnia 2017r.

3

Ferie zimowe:

12 - 25 lutego 2018 r. województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie;

4

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca - 3 kwietnia 2018 r.

5

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 22 czerwca 2018 r.

6

Ferie letnie

 23 czerwca - 31 sierpnia 2018r.

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego  (Dz. U. z 2010r. Nr 186, poz. 1245 ) Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 8 w Kaliszu ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych roku szkolnym 2017/2018

 

•          31 PAŹDZIERNIKA 2017r.

•          22 GRUDNIA 2017r.

•          30 KWIETNIA 2018r.

•          2 MAJA 2018r.

•          4 MAJA 2018r.

•          1 CZERWCA 2018r.