Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Bohaterów Westerplatte

.

Szukaj w tym dziale:

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Bohaterów Westerplatte w Kaliszu jest jednostką organizacyjną prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

Organem prowadzącym szkołę jest  Urząd Miejski w Kaliszu.

Nadzór pedagogiczny sprawuje  Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.

 

Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572  z  późn. zm.) oraz na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela  (Dz.U. z 1982 r. nr 3 poz. 19 z późn. zm.)