Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Bohaterów Westerplatte
Szukaj w tym dziale:
  1. Szkoła Podstawowa jest jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Kalisza i nie posiada osobowości prawnej.

  2. Nieruchomość stanowi własność Miasta.

  3. Nieruchomość jest oddana w trwały zarząd w celu prowadzenia przez Szkołę działalności statutowej.

  4. Mienie szkoły stanowi własność Miasta Kalisza.

  5. Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej.